Java rastgele üretilen sayılardan en büyük ve en küçük olanını bulma nasıl olur bu dersimizde bu kodu yazacağız.

public static void main(String[] args) {
 // TODO Auto-generated method stub	
 int ilosc_liczb = 5, i;
 double liczba, suma = 0, min, max;
 System.out.println("Rastgele " + ilosc_liczb + " Sayı : 0 .. 99");
 Random r = new Random();
 min = Math.round(100*(r.nextDouble()));
 System.out.println();
 System.out.print("Sayılar : " + min + ", ");
 max = min;
 suma = suma+max;
 for (i = 1; i <= ilosc_liczb - 1; i++)
 {
 liczba = Math.round(100*(r.nextDouble()));
 System.out.print(liczba + ", ");
 if (max < liczba) max = liczba;
 if (liczba < min) min = liczba;
 suma = suma+liczba;
 }
 System.out.println();
 System.out.println("En büyük Sayı : " + max + ",");
 System.out.println("En küçük sayı " + min + ",");
 System.out.println("toplamın 5 e bölümü = " + suma/ilosc_liczb + ",");
 }

veya

public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub	
  int ilosc_liczb = 5, i = 1;
  double liczba, suma = 0, min, max;
  System.out.println("Rastgele " + ilosc_liczb + " Sayı : 0 .. 99");
  Random r = new Random();
  min = Math.round(100*(r.nextDouble()));
  System.out.println();
  System.out.print("Sayılar : " + min + ", ");
  max = min;
  suma = suma+max;
  do
  {
  liczba = Math.round(100*(r.nextDouble()));
  System.out.print(liczba + ", ");
  if (max < liczba) max = liczba;
  if (liczba < min) min = liczba;
  suma = suma+liczba;
  i++;
  }
  while (i <= ilosc_liczb - 1);
  System.out.println();
  System.out.println("En büyük Sayı : " + max + ",");
  System.out.println("En küçük sayı " + min + ",");
  System.out.println("toplamın 5 e bölümü = " + suma/ilosc_liczb + ",");
}

veya

public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub		
  int ilosc_liczb = 5, i = 1;
  double liczba, suma = 0, min, max;
  System.out.println("Rastgele " + ilosc_liczb + " Sayı : 0 .. 99");
  Random r = new Random();
  min = Math.round(100*(r.nextDouble()));
  System.out.println();
  System.out.print("Sayılar : " + min + ", ");
  max = min;
  suma = suma+max;
  while (i <= ilosc_liczb - 1)
  {
  liczba = Math.round(100*(r.nextDouble()));
  System.out.print(liczba+", ");
  if (max < liczba) max = liczba;
  if (liczba < min) min = liczba;
  suma = suma+liczba;
  i++;
  }
   System.out.println();
   System.out.println("En büyük Sayı : " + max + ",");
   System.out.println("En küçük sayı " + min + ",");
   System.out.println("toplamın 5 e bölümü = " + suma/ilosc_liczb + ",");
 
}

Sonuç :

Rastgele 5 Sayı : 0 .. 99

Sayılar : 86.0, 30.0, 11.0, 92.0, 42.0, 
En büyük Sayı : 92.0,
En küçük sayı 11.0,
toplamın 5 e bölümü = 52.2,