Java Ekrana Alfabeyi nasıl ekrana yazdırırsınız  bunu aşağıdaki kodda görebilirsiniz..

public static void main(String[] args) {
 // TODO Auto-generated method stub		
 char karakter;
 for (karakter = 'A'; karakter <= 'Z'; karakter++)
 {
 if (karakter < 'Z')
 System.out.print(karakter + ", ");
 else
 System.out.print(karakter + ".");
 }
 System.out.println();
 
 
 for (karakter = 'Z'; karakter >= 'A'; karakter--)
 {
 if (karakter > 'A')
 System.out.print(karakter + ", ");
 else
 System.out.print(karakter + ".");
 }
 
 }

veya

public static void main(String[] args) {
 // TODO Auto-generated method stub		
 char karakter;
 karakter = 'A';
 do
 {
 if (karakter < 'Z')
 System.out.print(karakter + ", ");
 else
 System.out.print(karakter + ".");
 karakter++;
 }
 while (karakter <= 'Z');
 System.out.println();
 karakter = 'Z';
 do
 {
 if (karakter > 'A')
 System.out.print(karakter + ", ");
 else
 System.out.print(karakter + ".");
 karakter--;
 }
 while (karakter >= 'A');

 }

veya

public static void main(String[] args) {
 // TODO Auto-generated method stub		
 char karakter;
 karakter = 'A';
 while (karakter <= 'Z')
 {
 if (karakter < 'Z')
 System.out.print(karakter + ", ");
 else
 System.out.print(karakter + ".");
 karakter++;
 }
 System.out.println();
 karakter = 'Z';
 while (karakter >= 'A')
 {
 if (karakter > 'A')
 System.out.print(karakter + ", ");
 else
 System.out.print(karakter + ".");
 karakter-- ;
 }
 
 }

Sonuç :

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A.