Java da  1 den 100’e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan kod..

 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub	
  
  int i , suma = 0;
  System.out.println("1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı kaçtır");
  for (i = 1; i <= 100; i++)
  {
  suma = suma + i;
  
  }
  System.out.println("1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı : "+suma + ".dır");
  }


}

yada

public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub	
 
 int i = 1, suma = 0;
 
 System.out.println("1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı kaçtır.");
 
 do
 {
 suma = suma + i;
 i++;
 }
 while (i <= 100);
 System.out.println("1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı : " + suma + ".");

}

yada

public class Main {
public static void main(String[] args)
{
int i = 1, suma = 0;
System.out.println("1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı kaçtır.");
while (i <= 100)
{
suma = suma + i;
i++;
}
System.out.println("1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı : "
suma + ".");
}
}
1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı kaçtır
1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı : 5050.dır